Dla dzieci w wieku szkolnym ( szkoła podstawowa ) prowadzimy zajęcia mające na celu rozwój umiejętności językowych poprzez mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie. Dzieci poznają szeroki zakres słownictwa, ćwiczą konstrukcje gramatyczne a następnie wykorzystują zdobytą wiedzą podczas konwersacji i w wypowiedziach pisemnych.Naszym zadaniem jest przygotowanie ucznia do posługiwania się językiem angielskim w realnym  świecie.  Wychodzimy poza zakres programu szkolnego i dbamy aby nasi uczniowie w pełni wykorzystywali swój potencjał.

Dla tych którzy mają problemy językowe w szkole oferujemy pomoc w szerokim zakresie . Ćwiczymy materiał poznany w szkole, przygotowujemy do sprawdzianów.

Warto pamiętać , że od tego roku został wprowadzony egzamin w 6 klasie z języka angielskiego. Jeśli chcemy aby nasze dziecko dobrze    go zdało już wcześniej należy pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu .

Dodaj komentarz